Cennik usług

Cennik usług

  • z języka obcego na polski: … zł/netto za 1 stronę*
  • z języka polskiego na obcy: … zł/netto za 1 stronę*
  • tłumaczenia przysięgłe: + … zł/netto za 1 stronę
  • tłumaczenia z/na języki II grupy (inne niż angielski, francuski, niemiecki, rosyjski): od 15% wzwyż

Ceny dokumentów samochodowych - 50% taniej

* 1 strona obejmuje ustawowo 1125 znaków, strona rozpoczęta liczy się jako cała. 

Powyższy cennik zawiera kwoty orientacyjne, które mogą różnić się w zależności od:
– ogólnej ilości stron
– słownictwa (np. specjalistyczne)
– terminu wykonania zlecenia